واکنش ها به فرمان دونالد ترامپ

واکنش روحانی به فرمان ترامپ: غلط و نارواست

واکنش حسن روحانی رئیس جمهور ایران به فرمان ترامپ: “آدم هایی که در سیاست نبودند در عالم دیگری بودند و این فضا برای آنان جدید است تا وقتی که بفهمند در دنیا چه خبر است، ممکن است خسارت هایی به خود و دیگران بزنند… اصلا دنیای امروز دنیای این حرف ها است؟… آنها می گفتند ما به تعهداتمان وفاداریم پس چطور گذرنامه و ویزا صادر کردید ولی به آن عمل نمی کنید و تمام اصول بین المللی را زیرپا گذاشتید؟”