رفتن به بالا
  • شنبه - 6 آذر 1395 - 00:27
  • کد خبر : ۱۰۷
  • مشاهده :  146 بازدید
  • چاپ خبر : تصاویری که گویای حال بد “سد پارسیان”ممسنی است / رادیو ممسنی + عنوان

تصاویری که گویای حال بد “سد پارسیان”ممسنی است / رادیو ممسنی + عنوان

رادیو ممسنی: “خبر نورآباد“ – سرویس اجتماعی:تصاویری که در این گزارش مشاهده میکنید تعطیلی و بارگیری اموال درون کارگاه و تخریب تعدادی از ساختمان های موجود در محوطه را به تصویر کشیده است. با توجه به اهمیت موضوع نیز نماینده ممسنی و رستم مکاتبه ای را با رئیس جمهور داشته اند. امید میرود تکلیف این […]

رادیو ممسنی:

“خبر نورآباد سرویس اجتماعی:تصاویری که در این گزارش مشاهده میکنید تعطیلی و بارگیری اموال درون کارگاه و تخریب تعدادی از ساختمان های موجود در محوطه را به تصویر کشیده است. با توجه به اهمیت موضوع نیز نماینده ممسنی و رستم مکاتبه ای را با رئیس جمهور داشته اند. امید میرود تکلیف این سد برای مردم مشخص شود.

تصاویری که نشان از حال بد سد پارسیان <a href=ممسنی دارد” title=”تصاویری که نشان از حال بد سد پارسیان ممسنی دارد” src=”http://noorabad.com/files/fa/news/1395/9/5/16842_942.jpg”>
تصاویری که نشان از حال بد سد پارسیان <a href=ممسنی دارد” title=”تصاویری که نشان از حال بد سد پارسیان ممسنی دارد” src=”http://noorabad.com/files/fa/news/1395/9/5/16843_533.jpg”>
تصاویری که نشان از حال بد سد پارسیان <a href=ممسنی دارد” title=”تصاویری که نشان از حال بد سد پارسیان ممسنی دارد” src=”http://noorabad.com/files/fa/news/1395/9/5/16844_104.jpg”>
تصاویری که نشان از حال بد سد پارسیان <a href=ممسنی دارد” title=”تصاویری که نشان از حال بد سد پارسیان ممسنی دارد” src=”http://noorabad.com/files/fa/news/1395/9/5/16845_736.jpg”>
تصاویری که نشان از حال بد سد پارسیان <a href=ممسنی دارد” title=”تصاویری که نشان از حال بد سد پارسیان ممسنی دارد” src=”http://noorabad.com/files/fa/news/1395/9/5/16846_696.jpg”>
تصاویری که نشان از حال بد سد پارسیان <a href=ممسنی دارد” title=”تصاویری که نشان از حال بد سد پارسیان ممسنی دارد” src=”http://noorabad.com/files/fa/news/1395/9/5/16847_207.jpg”>
تصاویری که نشان از حال بد سد پارسیان ممسنی دارد
تصاویری که نشان از حال بد سد پارسیان ممسنی دارد

منبع: خبرنورآباد

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه