رفتن به بالا
 • شنبه - 27 آذر 1395 - 22:15
 • کد خبر : ۱۱۳۹
 • مشاهده :  392 بازدید
 • چاپ خبر : طبیعت بکر روستای نظر آباد / رادیو ممسنی + عنوان

طبیعت بکر روستای نظر آباد / رادیو ممسنی + عنوان

رادیو ممسنی: نورآنلاین: پایان گزارش /۲۲۴۲۲۴ شاید همه نظرآباد در منطقه پشت کوه رستم را به عنوان یک روستای شهید پرور می شناسند که در زمان جنگ تحمیلی بیش از تعداد خانوار روستا شهید تقدیم کردند اما نظر آباد از نظر طبیعت نیز منطقه ای بکر و زیباست. منبع: نورآنلاین

رادیو ممسنی:

نورآنلاین:

طبیعت بکر روستای نظرآباد شهرستان رستمطبیعت بکر روستای نظرآباد شهرستان رستمطبیعت بکر روستای نظرآباد شهرستان رستمطبیعت بکر روستای نظرآباد شهرستان رستمطبیعت بکر روستای نظرآباد شهرستان رستمطبیعت بکر روستای نظرآباد شهرستان رستمطبیعت بکر روستای نظرآباد شهرستان رستمطبیعت بکر روستای نظرآباد شهرستان رستمطبیعت بکر روستای نظرآباد شهرستان رستمطبیعت بکر روستای نظرآباد شهرستان رستمطبیعت بکر روستای نظرآباد شهرستان رستمطبیعت بکر روستای نظرآباد شهرستان رستمطبیعت بکر روستای نظرآباد شهرستان رستمطبیعت بکر روستای نظرآباد شهرستان رستمطبیعت بکر روستای نظرآباد شهرستان رستم

پایان گزارش /۲۲۴۲۲۴

  شاید همه نظرآباد در منطقه پشت کوه رستم را به عنوان یک روستای شهید پرور می شناسند که در زمان جنگ تحمیلی بیش از تعداد خانوار روستا شهید تقدیم کردند اما نظر آباد از نظر طبیعت نیز منطقه ای بکر و زیباست.

  منبع: نورآنلاین

  اخبار مرتبط


  ارسال دیدگاه