رفتن به بالا
  • یکشنبه - 7 آذر 1395 - 04:53
  • کد خبر : ۱۲۷
  • مشاهده :  190 بازدید
  • چاپ خبر : وضعیت غیره بهداشتی کنار مرکز بهداشت ممسنی+تصاویر / رادیو ممسنی + عنوان

وضعیت غیره بهداشتی کنار مرکز بهداشت ممسنی+تصاویر / رادیو ممسنی + عنوان

رادیو ممسنی: “خبر نورآباد“ – سرویس اجتماعی:در این گزارش تصاویری از وضعیت تاسف بار و غیره بهداشتی در فاصله چند متری مرکز بهداشت شهید خواجه شهر نوراباد ممسنی را مشاهده میکنید.

رادیو ممسنی:

“خبر نورآباد سرویس اجتماعی:در این گزارش تصاویری از وضعیت تاسف بار و غیره بهداشتی در فاصله چند متری مرکز بهداشت شهید خواجه شهر نوراباد ممسنی را مشاهده میکنید.

وضعیت غیره بهداشتی کنار مرکز بهداشت <a href=ممسنی+تصاویر” title=”وضعیت غیره بهداشتی کنار مرکز بهداشت ممسنی+تصاویر” src=”http://noorabad.com/files/fa/news/1395/9/7/16886_344.jpg”>
وضعیت غیره بهداشتی کنار مرکز بهداشت <a href=ممسنی+تصاویر” title=”وضعیت غیره بهداشتی کنار مرکز بهداشت ممسنی+تصاویر” src=”http://noorabad.com/files/fa/news/1395/9/7/16887_301.jpg”>
وضعیت غیره بهداشتی کنار مرکز بهداشت <a href=ممسنی+تصاویر” title=”وضعیت غیره بهداشتی کنار مرکز بهداشت ممسنی+تصاویر” src=”http://noorabad.com/files/fa/news/1395/9/7/16888_444.jpg”>
وضعیت غیره بهداشتی کنار مرکز بهداشت <a href=ممسنی+تصاویر” title=”وضعیت غیره بهداشتی کنار مرکز بهداشت ممسنی+تصاویر” src=”http://noorabad.com/files/fa/news/1395/9/7/16889_819.jpg”>
وضعیت غیره بهداشتی کنار مرکز بهداشت <a href=ممسنی+تصاویر” title=”وضعیت غیره بهداشتی کنار مرکز بهداشت ممسنی+تصاویر” src=”http://noorabad.com/files/fa/news/1395/9/7/16890_969.jpg”>
وضعیت غیره بهداشتی کنار مرکز بهداشت ممسنی+تصاویر
وضعیت غیره بهداشتی کنار مرکز بهداشت ممسنی+تصاویر
وضعیت غیره بهداشتی کنار مرکز بهداشت ممسنی+تصاویر

منبع: خبرنورآباد

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه