رفتن به بالا
 • دوشنبه - 6 دی 1395 - 19:45
 • کد خبر : ۱۳۶۴
 • مشاهده :  293 بازدید
 • چاپ خبر : پاسخهای سربسته معاون استانداری به سوالات مردم / رادیو ممسنی + عنوان

پاسخهای سربسته معاون استانداری به سوالات مردم / رادیو ممسنی + عنوان

رادیو ممسنی: نورآنلاین، پایان گزارش /۲۲۴۲۲۴ جلسه پرسش و پاسخ در سالن امیرکبیر شهر نورآباد برگزار شد و مردم سوالات سیاسی و امنیتی خود را از هادی پژوهش معاون سیاسی استانداری فارس پرسیدند هرچند که پاسخ های او اقناع کننده نبود. منبع: نورآنلاین

رادیو ممسنی:

نورآنلاین،

همایش پرسش و پاسخ با معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس در ممسنیهمایش پرسش و پاسخ با معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس در ممسنیهمایش پرسش و پاسخ با معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس در ممسنیهمایش پرسش و پاسخ با معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس در ممسنیهمایش پرسش و پاسخ با معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس در ممسنیهمایش پرسش و پاسخ با معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس در ممسنیهمایش پرسش و پاسخ با معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس در ممسنیهمایش پرسش و پاسخ با معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس در ممسنیهمایش پرسش و پاسخ با معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس در ممسنیهمایش پرسش و پاسخ با معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس در ممسنیهمایش پرسش و پاسخ با معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس در ممسنیهمایش پرسش و پاسخ با معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس در ممسنیهمایش پرسش و پاسخ با معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس در ممسنیهمایش پرسش و پاسخ با معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس در ممسنیهمایش پرسش و پاسخ با معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس در ممسنیهمایش پرسش و پاسخ با معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس در ممسنیهمایش پرسش و پاسخ با معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس در ممسنی

پایان گزارش /۲۲۴۲۲۴

  جلسه پرسش و پاسخ در سالن امیرکبیر شهر نورآباد برگزار شد و مردم سوالات سیاسی و امنیتی خود را از هادی پژوهش معاون سیاسی استانداری فارس پرسیدند هرچند که پاسخ های او اقناع کننده نبود.

  منبع: نورآنلاین

  اخبار مرتبط


  ارسال دیدگاه