رفتن به بالا
 • پنجشنبه - 16 دی 1395 - 17:44
 • کد خبر : ۱۶۲۵
 • مشاهده :  120 بازدید
 • چاپ خبر : ارادت مردمی یک سال پس از شهادت اولین شهید ایل قشقایی / رادیو ممسنی + عنوان

ارادت مردمی یک سال پس از شهادت اولین شهید ایل قشقایی / رادیو ممسنی + عنوان

رادیو ممسنی: نورآنلاین: پایان گزارش /۲۲۴۲۲۴ مراسم یکمین سالگرد شهادت مهرداد قاجاری اولین شهید ایل قشقایی در شهر خومه ز ار ممسنی با حضور گسترده ی مردم برگزار شد. منبع: نورآنلاین

رادیو ممسنی:

نورآنلاین:

اولین سالگرد شهید مهرداد قاجاری قشقایی ممسنیاولین سالگرد شهید مهرداد قاجاری قشقایی ممسنیاولین سالگرد شهید مهرداد قاجاری قشقایی ممسنیاولین سالگرد شهید مهرداد قاجاری قشقایی ممسنیاولین سالگرد شهید مهرداد قاجاری قشقایی ممسنیاولین سالگرد شهید مهرداد قاجاری قشقایی ممسنیاولین سالگرد شهید مهرداد قاجاری قشقایی ممسنیاولین سالگرد شهید مهرداد قاجاری قشقایی ممسنیاولین سالگرد شهید مهرداد قاجاری قشقایی ممسنیاولین سالگرد شهید مهرداد قاجاری قشقایی ممسنیاولین سالگرد شهید مهرداد قاجاری قشقایی ممسنیاولین سالگرد شهید مهرداد قاجاری قشقایی ممسنیاولین سالگرد شهید مهرداد قاجاری قشقایی ممسنیاولین سالگرد شهید مهرداد قاجاری قشقایی ممسنیاولین سالگرد شهید مهرداد قاجاری قشقایی ممسنیاولین سالگرد شهید مهرداد قاجاری قشقایی ممسنیاولین سالگرد شهید مهرداد قاجاری قشقایی ممسنیاولین سالگرد شهید مهرداد قاجاری قشقایی ممسنیاولین سالگرد شهید مهرداد قاجاری قشقایی ممسنیاولین سالگرد شهید مهرداد قاجاری قشقایی ممسنیاولین سالگرد شهید مهرداد قاجاری قشقایی ممسنیاولین سالگرد شهید مهرداد قاجاری قشقایی ممسنیاولین سالگرد شهید مهرداد قاجاری قشقایی ممسنی

پایان گزارش /۲۲۴۲۲۴

  مراسم یکمین سالگرد شهادت مهرداد قاجاری اولین شهید ایل قشقایی در شهر خومه ز ار ممسنی با حضور گسترده ی مردم برگزار شد.

  منبع: نورآنلاین

  اخبار مرتبط


  ارسال دیدگاه