رفتن به بالا
 • پنجشنبه - 16 دی 1395 - 20:05
 • کد خبر : ۱۶۳۱
 • مشاهده :  123 بازدید
 • چاپ خبر : بازدیدوزارت صنعتی ها ازکارخانه جات ممسنی / رادیو ممسنی + عنوان

بازدیدوزارت صنعتی ها ازکارخانه جات ممسنی / رادیو ممسنی + عنوان

رادیو ممسنی: نورآنلاین: پایان گزارش /۲۲۴۲۲۴ کارخانه های ممسنی و رستم از جمله کیان لبن، کارخانه قند ممسنی و شهرک های صنعتی توسط علی یزدانی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد بازدید قرار گرفت. منبع: نورآنلاین

رادیو ممسنی:

نورآنلاین:

بازدید معاون صنعت یزدانی از کارخانه جات ممسنی بازدید معاون صنعت یزدانی از کارخانه جات ممسنی بازدید معاون صنعت یزدانی از کارخانه جات ممسنی بازدید معاون صنعت یزدانی از کارخانه جات ممسنی بازدید معاون صنعت یزدانی از کارخانه جات ممسنی بازدید معاون صنعت یزدانی از کارخانه جات ممسنی بازدید معاون صنعت یزدانی از کارخانه جات ممسنی بازدید معاون صنعت یزدانی از کارخانه جات ممسنی بازدید معاون صنعت یزدانی از کارخانه جات ممسنی بازدید معاون صنعت یزدانی از کارخانه جات ممسنی بازدید معاون صنعت یزدانی از کارخانه جات ممسنی بازدید معاون صنعت یزدانی از کارخانه جات ممسنی بازدید معاون صنعت یزدانی از کارخانه جات ممسنی بازدید معاون صنعت یزدانی از کارخانه جات ممسنی بازدید معاون صنعت یزدانی از کارخانه جات ممسنی بازدید معاون صنعت یزدانی از کارخانه جات ممسنی بازدید معاون صنعت یزدانی از کارخانه جات ممسنی بازدید معاون صنعت یزدانی از کارخانه جات ممسنی بازدید معاون صنعت یزدانی از کارخانه جات ممسنی بازدید معاون صنعت یزدانی از کارخانه جات ممسنی بازدید معاون صنعت یزدانی از کارخانه جات ممسنی بازدید معاون صنعت یزدانی از کارخانه جات ممسنی بازدید معاون صنعت یزدانی از کارخانه جات ممسنی بازدید معاون صنعت یزدانی از کارخانه جات ممسنی بازدید معاون صنعت یزدانی از کارخانه جات ممسنی بازدید معاون صنعت یزدانی از کارخانه جات ممسنی بازدید معاون صنعت یزدانی از کارخانه جات ممسنی بازدید معاون صنعت یزدانی از کارخانه جات ممسنی بازدید معاون صنعت یزدانی از کارخانه جات ممسنی

پایان گزارش /۲۲۴۲۲۴

  کارخانه های ممسنی و رستم از جمله کیان لبن، کارخانه قند ممسنی و شهرک های صنعتی توسط علی یزدانی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد بازدید قرار گرفت.

  منبع: نورآنلاین

  اخبار مرتبط


  ارسال دیدگاه