رفتن به بالا
  • جمعه - 5 آذر 1395 - 02:56
  • کد خبر : ۳۳۸
  • مشاهده :  107 بازدید
  • چاپ خبر : شهدا گوش‌ به‌ فرمان ولایت بودند / رادیو ممسنی + عنوان

شهدا گوش‌ به‌ فرمان ولایت بودند / رادیو ممسنی + عنوان

رادیو ممسنی: مراسم یادواره شهدای منطقه بردنگان ممسنی دیروز در روستای باتون با حضور جمعی از مسؤولان و مردم شهیدپرور برگزار شد. به گزارش نورآنلاین، حجت السلام رسول محمدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران ناحیه نورآباد در این یادمان بیان داشت: در فرهنگ ایثار و شهادت چشم بصیرت لازم است و آنهایی که در رکاب […]

رادیو ممسنی:

مراسم یادواره شهدای منطقه بردنگان ممسنی دیروز در روستای باتون با حضور جمعی از مسؤولان و مردم شهیدپرور برگزار شد.

به گزارش نورآنلاین، حجت السلام رسول محمدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران ناحیه نورآباد در این یادمان بیان داشت: در فرهنگ ایثار و شهادت چشم بصیرت لازم است و آنهایی که در رکاب امام حسین (ع) به شهادت رسیدند بصیرت لازم را داشتند. 

شهدا گوش‌ به‌فرمان ولایت بودند و در راه فرمان حق به شهادت رسیدند و با از خودگذشتگی به ما آموختند که اصل نظام، ولایت است. امروز باید به پیروی از شهدای گرانقدر پشتیبان ولایت فقیه باشیم.

یادواره شهدای روستای باتون <a href=ممسنی” src=”http://noronline.ir/files/images/95-Azar/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86%20(1).jpg” style=”width: 401px; height: 267px; border-width: 2px; border-style: solid; margin: 5px 63px;”/>یادواره شهدای روستای باتون <a href=ممسنی” src=”http://noronline.ir/files/images/95-Azar/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86%20(2).jpg” style=”opacity: 0.9; line-height: 17.6000003814697px; width: 401px; height: 267px; border-width: 2px; border-style: solid; margin: 5px 63px;”/>یادواره شهدای روستای باتون <a href=ممسنی” src=”http://noronline.ir/files/images/95-Azar/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86%20(3).jpg” style=”opacity: 0.9; line-height: 17.6000003814697px; width: 401px; height: 267px; border-width: 2px; border-style: solid; margin: 5px 63px;”/>یادواره شهدای روستای باتون <a href=ممسنی” src=”http://noronline.ir/files/images/95-Azar/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86%20(4).jpg” style=”opacity: 0.9; line-height: 17.6000003814697px; width: 401px; height: 267px; border-width: 2px; border-style: solid; margin: 5px 63px;”/>یادواره شهدای روستای باتون <a href=ممسنی” src=”http://noronline.ir/files/images/95-Azar/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86%20(5).jpg” style=”opacity: 0.9; line-height: 17.6000003814697px; width: 401px; height: 267px; border-width: 2px; border-style: solid; margin: 5px 63px;”/>یادواره شهدای روستای باتون <a href=ممسنی” src=”http://noronline.ir/files/images/95-Azar/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86%20(6).jpg” style=”opacity: 0.9; line-height: 17.6000003814697px; width: 401px; height: 267px; border-width: 2px; border-style: solid; margin: 5px 63px;”/>یادواره شهدای روستای باتون <a href=ممسنی” src=”http://noronline.ir/files/images/95-Azar/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86%20(7).jpg” style=”opacity: 0.9; line-height: 17.6000003814697px; width: 401px; height: 267px; border-width: 2px; border-style: solid; margin: 5px 63px;”/>یادواره شهدای روستای باتون <a href=ممسنی” src=”http://noronline.ir/files/images/95-Azar/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86%20(8).jpg” style=”opacity: 0.9; line-height: 17.6000003814697px; width: 401px; height: 267px; border-width: 2px; border-style: solid; margin: 5px 63px;”/>یادواره شهدای روستای باتون <a href=ممسنی” src=”http://noronline.ir/files/images/95-Azar/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86%20(9).jpg” style=”opacity: 0.9; line-height: 17.6000003814697px; width: 401px; height: 267px; border-width: 2px; border-style: solid; margin: 5px 63px;”/>یادواره شهدای روستای باتون <a href=ممسنی” src=”http://noronline.ir/files/images/95-Azar/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86%20(10).jpg” style=”opacity: 0.9; line-height: 17.6000003814697px; width: 401px; height: 267px; border-width: 2px; border-style: solid; margin: 5px 63px;”/>یادواره شهدای روستای باتون <a href=ممسنی” src=”http://noronline.ir/files/images/95-Azar/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86%20(11).jpg” style=”opacity: 0.9; line-height: 17.6000003814697px; width: 401px; height: 267px; border-width: 2px; border-style: solid; margin: 5px 63px;”/>یادواره شهدای روستای باتون ممسنییادواره شهدای روستای باتون ممسنییادواره شهدای روستای باتون ممسنییادواره شهدای روستای باتون ممسنییادواره شهدای روستای باتون ممسنییادواره شهدای روستای باتون ممسنییادواره شهدای روستای باتون ممسنییادواره شهدای روستای باتون ممسنییادواره شهدای روستای باتون ممسنی

پایان گزارش /۲۲۴۲۲۴

    منبع: نورآنلاین

    اخبار مرتبط


    ارسال دیدگاه