رفتن به بالا
  • شنبه - 15 آبان 1395 - 03:47
  • کد خبر : ۴۰
  • مشاهده :  75 بازدید
  • چاپ خبر : نگاهى بر کتاب جغرافیاى تاریخى شاپور خوره(کوره شاپور)در دوران ساسانى به قلم على احمدى / رادیو ممسنی + عنوان

نگاهى بر کتاب جغرافیاى تاریخى شاپور خوره(کوره شاپور)در دوران ساسانى به قلم على احمدى / رادیو ممسنی + عنوان

رادیو ممسنی: سوگل پرهیز در یادداشتی نگاهى بر کتاب جغرافیاى تاریخى شاپور خوره(کوره شاپور)در دوران ساسانى به قلم على احمدى داشته است. “خبر نورآباد“ – سرویس اجتماعی:سوگل پرهیز در یادداشتی نگاهى بر کتاب جغرافیاى تاریخى شاپور خوره(کوره شاپور)در دوران ساسانى به قلم على احمدى داشته است.این کتاب شامل ۳ فصل کلیات و بررسى مطالعات ،جغرافیاى […]

رادیو ممسنی:

سوگل پرهیز در یادداشتی نگاهى بر کتاب جغرافیاى تاریخى شاپور خوره(کوره شاپور)در دوران ساسانى به قلم على احمدى داشته است.

“خبر
نورآباد
سرویس اجتماعی:
سوگل پرهیز در یادداشتی نگاهى بر کتاب جغرافیاى تاریخى شاپور خوره(کوره شاپور)در دوران ساسانى به قلم على احمدى داشته است.
این کتاب شامل ۳ فصل کلیات و بررسى مطالعات ،جغرافیاى تاریخى کوره شاپور در زمان ساسانیان که به طور مفصل مورد بررسى قرار گرفته است و در فصل سوم اسناد،مدارک و شواهد باستان شناختى درباره ى جغرافیاى تاریخى کوره شاپور در دوره ى ساسانى آورده شده است.
در این بخش (۱)سعى برآن است ابتدا کلیاتى از آثار بجاى مانده ى دوره ى پر
بار ساسانى ذکر شده و در شماره هاى بعد هرکدام از این اثار به طور مفصل
مورد بررسى قرار گیرند.
مقدمه
ساسانیان همانند هخامنشیان از خواستگاه اصلى خود،پارس بر علیه اشکانیان
قیام کرده و به حکومت آنها پایان داده اند.با روى کار آمدن سلسله ى
ساسانى،به ویژه در زمان اردشیر بابکان بنیانگذار آن و فرزندش شاپور اول،با
وجود درگیرى و جنگ به ویژه در غرب با امپراتورى روم،شهرسازى و معمارى
پیشرفت و اهمیت قابل ملاحظه اى پیدا کرد.اردشیر بابکان و شاپور اول در
نواحى مختلف ایران دستاوردهاى شهرسازى،معمارى،هنرى و فرهنگى فراوان بجاى
گذاشتند که یکى از دوران هاى درخشان تاریخ و فرهنگ تمدن ایران بشمار مى
آید.
در این دوره با توجه به موقعیت و برخورد تمدن ها و فرهنگ(تجارى،جنگى
و…)و تأثیر و تأثر آنها بر یکدیگر،شاهد تلفیق سبک هاى هنرى و فرهنگى غنى
ایرانى با سبک هاى هنرى و معمارى رومى و غربى هستیم.چنانچه این تلفیق در
آثارى چون بیشاپور به وضوح نمایان است.ساسانیان از بدو رسیدن به حکومت در
کشور،بخصوص در سرزمین فارس،آن را به پنج قسمت(بهره) تقسیم نموده و هر قسمت
را 《کوره》یا《خوره》نامگذارى کرده و کارهاى مهم شهرسازى،معمارى،آتشکده،پل
ها،کتیبه هاى صخره اى و…در این کوره ها را رسما آغاز کردند.
این پنج کوره عبارتند از:
۱-کوره اردشیر《اردشیر خوره》که مرکز آن شهر گور(فیروزآباد)بوده است.
۲-کوره استخر که مرکز آن شهر استخر،که ویرانه هاى آن در نزدیکى تخت جمشید است.
۳-کوره قباد که مرکز آن شهر ارجان(ارگان)بوده که ویرانه هاى آن در نزدیکى بهبهان است.
۴-کوره دارابگرد که مرکز آن شهر داراب بود.
۵-کوره شاپور《شاپور خوره》که مرکز آن شهر بیشاپور بوده است

منبع: خبرنورآباد

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه