رفتن به بالا
 • جمعه - 12 آذر 1395 - 22:30
 • کد خبر : ۵۹۸
 • مشاهده :  111 بازدید
 • چاپ خبر : کشاورزان زمین ها را برای بهاری شدن آماده کرده اند / رادیو ممسنی + عنوان

کشاورزان زمین ها را برای بهاری شدن آماده کرده اند / رادیو ممسنی + عنوان

رادیو ممسنی: نورآنلاین: پایان گزارش /۲۲۴۲۲۴ زمین های کشاورزی نیز مانند کشاورزان چشم انتظار باران هستند تا بهاری سرسبز در ممسنی و رستم رقم بزنند. منبع: نورآنلاین

رادیو ممسنی:

نورآنلاین:

آماده سازی زمین برای کشت در ممسنی و رستمآماده سازی زمین برای کشت در ممسنی و رستمآماده سازی زمین برای کشت در ممسنی و رستمآماده سازی زمین برای کشت در ممسنی و رستمآماده سازی زمین برای کشت در ممسنی و رستمآماده سازی زمین برای کشت در ممسنی و رستمآماده سازی زمین برای کشت در ممسنی و رستمآماده سازی زمین برای کشت در ممسنی و رستمآماده سازی زمین برای کشت در ممسنی و رستمآماده سازی زمین برای کشت در ممسنی و رستمآماده سازی زمین برای کشت در ممسنی و رستمآماده سازی زمین برای کشت در ممسنی و رستمآماده سازی زمین برای کشت در ممسنی و رستمآماده سازی زمین برای کشت در ممسنی و رستمآماده سازی زمین برای کشت در ممسنی و رستمآماده سازی زمین برای کشت در ممسنی و رستمآماده سازی زمین برای کشت در ممسنی و رستمآماده سازی زمین برای کشت در ممسنی و رستمآماده سازی زمین برای کشت در ممسنی و رستمآماده سازی زمین برای کشت در ممسنی و رستم

پایان گزارش /۲۲۴۲۲۴

  زمین های کشاورزی نیز مانند کشاورزان چشم انتظار باران هستند تا بهاری سرسبز در ممسنی و رستم رقم بزنند.

  منبع: نورآنلاین

  اخبار مرتبط


  ارسال دیدگاه