دیارممسنی » سایت های ممسنی و رستم » ممسنی و رستم
کد خبر : 10618
سه شنبه - 20 شهریور 1397 - 22:50

توضیح مسئول تاکسیرانی شهرداری نورآباد در خصوص تعطیلی تاکسی بیسیم / رادیو ممسنی

رادیو ممسنی:

توضیح مسئول تاکسیرانی شهرداری نورآباد در خصوص تعطیلی تاکسی بیسیم

مسئول تاکسیرانی شهرداری نورآباد در خصوص علت تعطیل شدن فعالیت تاکسی بیسیم ۱۳۳در شهرستان ممسنی توضیح داد

مسئول تاکسیرانی شهرداری نورآباد در خصوص علت تعطیل شدن فعالیت تاکسی بیسیم ۱۳۳در شهرستان ممسنی توضیح داد

قدرت اله رنجبر در گفتگو با دیارممسنی با اشاره به مشکلات رخ داده گفت : اعتراض تعدادی از رانندگان این تاکسی ، برخی مسائل دیگر و در جریان بودن پرونده دادگاه باعث شد تا زمان صدور رای دادگاه فعالیت تاکسی بیسیم در ممسنی تعطیل شود
به گفته ی رنجبر در صورت تشخیص صلاحیت مسئول فعلی تاکسی توسط دادگاه ایشان میتوانند فعالیتشان را ادامه دهند در غیر این صورت مجدد آگهی و مزایده برگزار میشود تا امتیاز آن به فرد جدید واگذار شود

منبع: دیارممسنی