خبر نورآباد » سایت های ممسنی و رستم » ممسنی و رستم
کد خبر : 8840
سه شنبه - 22 اسفند 1396 - 10:51

واکنش فرمانداری به اقدام شهرداری نورآباد / رادیو ممسنی + عنوان

رادیو ممسنی:

فرامرزی: ما واقفیم که بخشی از درآمد شهرداری از قبل عوارض محلی تامین میشود، ولی فروش پیاده رو در این چارچوب قرار نمیگیرد و با برسی های بعمل آمده و بازدید میدانی از این محل متاسفانه شاهد بودیم که چهره نامناسبی در آستانه سال نو برای شهر و در این مسیر پر رفت آمد شهر به وجود آمده و از طرفی ایجاد سد معبر و پایمال کردن حقوق شهروندی است.

“خبر نورآباد”  سرویس اجتماعی:رحمت اله فرامرزی سرپرست فرمانداری ممسنی در واکنش به اقدام شهرداری نورآباد در خصوص اجاره دادن پیاده رو در راستای درآمدزایی گفت: ما واقفیم که بخشی از درآمد شهرداری از قبل عوارض محلی تامین میشود، ولی فروش پیاده رو در این چارچوب قرار نمیگیرد و با برسی های بعمل آمده و بازدید میدانی از این محل متاسفانه شاهد بودیم که چهره نامناسبی در آستانه سال نو برای شهر و در این مسیر پر رفت آمد شهر به وجود آمده و از طرفی ایجاد سد معبر و پایمال کردن حقوق شهروندی است.

سیاست شهرداری باید علاوه بر درآمد زایی تکریم و رعایت حقوق شهروندی باشد.لذا در همین خصوص مراتب به ریاست شورای شهر اعلام شده است که به با حضور سایر اعضای شورا از نزدیک موضوع را برسی و علاوه بر رعایت چارچوب و مقررات و ایجاد روزنه هایی برای درآمد زایی شهرداری در جهت ارائه جلوه مناسبی از شهر در ایام نوروز و همچنین روان سازی ترافیک و تردد شهروندان حفظ حقوق شهروندی آنها اقدام نمایند.

منبع: خبرنورآباد