رفتن به بالا
  • چهارشنبه - 2 آبان 1397 - 13:52
  • کد خبر : ۱۰۷۹۶
  • مشاهده :  50 بازدید
  • چاپ خبر : آسفالت شدن جاده گویم و چناربرگ،واجب تر از نان شب!!! / رادیو ممسنی + عنوان

آسفالت شدن جاده گویم و چناربرگ،واجب تر از نان شب!!! / رادیو ممسنی + عنوان

رادیو ممسنی: بارها شاهد بوده ام قشون نامزدهای انتخاباتی مجلس چند روز قبل از رای گیری به بهانه خدمت و به قصد جمع اوری رای بیشتر به این دو روستا لشکرکشی کرده اند و از همین جاده خاکی آمده اند و قبل از اینکه ما از نیاز به آسفالت شدنش حرف بزنیم آنها دهان باز […]

رادیو ممسنی:

بارها شاهد بوده ام قشون نامزدهای انتخاباتی مجلس چند روز قبل از رای گیری به بهانه خدمت و به قصد جمع اوری رای بیشتر به این دو روستا لشکرکشی کرده اند و از همین جاده خاکی آمده اند و قبل از اینکه ما از نیاز به آسفالت شدنش حرف بزنیم آنها دهان باز کرده و اندر مزایای آسفالت شدن این جاده به ما گفته اند و قول ها و وعده های دروغین داده اند که اگه من برم مجلس حتما در اولویت پیگیری هایم خواهد بود ولی دوره شان که تمام میشود،نه از پیگیری و نه از اولویت پیگیری خبری به ما رسیده،البته بعد قبولی معمولا فراموش میکنند که چه امیدهایی در دل هموطنانشان روشن کرده اند./این حکایت همیشگی مردمانی است که سالهاست به هر دری زده اند تا چند کیلومتر جاده روستایشان اسفالت شود تا شاید این روزهای گل آلودشان تمام شود.

“خبر نورآباد  یادداشت: چندی قبل که بایکی از دوستان صحبت میکردیم خاطره ای برایم تعریف کرد که موجب شد امروز قلم بر دست گیرم و این چند خط رابرایتان بنویسم.

روزی یکی از خویشانمان که از روستا امده بود تا به ماسری بزند به قد و قواره اش که نگاه انداختم دیدم لباس و کفش هایش خاکیست قبل از اینکه دلیلش را بپرسم با خنده گفت”؛شما شهری ها فک میکنید ما روستایی ها بهداشت رو رعایت نمیکنیم که لباسمان خاکیه!!؟در حالیکه وقتی به شهر می آییم بهترین و تمیزترین لباسمون رو میپوشیم ولی وقتی سوار نیسان میشیم و یک ساعت پشت نیسان توی جاده خاکی گویم تا تنگ سا میشینیم عین درختی که برف روش نشسته کل هیکل و لباسمان خاکی میشه تازه بعضی وقتا اگه هوا بارونی باشه و ماشین تو شل گیر کنه  مجبوریم هلش بدیم و شل مالی بشیم” . این حکایت همیشگی مردمانی است که سالهاست به هر دری زده اند تا چند کیلومتر جاده روستایشان اسفالت شود تا شاید این روزهای گل آلودشان تمام شود.این عزیزان درِ هر اداره و سازمانی را زده اندو به هر فردی که کاری از دستش برمی آید رو زده اندولی تا کنون هیچ اقدامی نشده است و شاهدیم که هرتابستان ردای خاک برتن رهگذران جاده اش می نشیند، و زمستان پای اهالی در گِل  و شل فرو می رود.
 بارها شاهد بوده ام قشون نامزدهای انتخابات مجلس چند روز قبل از رای گیری به بهانه خدمت و به قصد جمع اوری رای بیشتر به این دو روستا لشکرکشی کرده اند و از همین جاده خاکی آمده اند و قبل از اینکه ما از نیاز به آسفالت شدنش حرف بزنیم آنها دهان باز کرده و اندر مزایای آسفالت شدن این جاده به ما گفته اند و قول ها و وعده های دروغین داده اند که اگر به مجلس بروم حتما در اولویت پیگیری هایم خواهد بود ولی دوره شان که تمام میشود،نه از پیگیری و نه از اولویت پیگیری خبری به ما رسیده،البته بعد قبولی معمولا فراموش میکنند که چه امیدهایی در دل هموطنانشان زنده کرده اند.
 از همه اینها که بگذریم آسفالت شدن جاده گویم و چناربرگ کمک شایانی به جذب گردشگر در این دو روستا خواهد کرد این دوروستا مناطق دیدنی و بکر طبیعی از جمله غار ده مردان،غار چهل دختران،دخمه فرهاد،تنگ سدی،تنگ منقلاتون،کوه پرپیر و …..دارند که قطعا محل های  مناسبی برای جذب گردشگر هستند.
امروز و هر روزی که به گویم بروم از دردش می گویم، تا خاموش شود آن زبانهایی که وعده هایشان در پیچ و خم جاده گویم جا مانده است.
یعقوب حسنی راد

“خبر نورآباد  یادداشت: چندی قبل که بایکی از دوستان صحبت میکردیم خاطره ای برایم تعریف کرد که موجب شد امروز قلم بر دست گیرم و این چند خط رابرایتان بنویسم.

روزی یکی از خویشانمان که از روستا امده بود تا به ماسری بزند به قد و قواره اش که نگاه انداختم دیدم لباس و کفش هایش خاکیست قبل از اینکه دلیلش را بپرسم با خنده گفت”؛شما شهری ها فک میکنید ما روستایی ها بهداشت رو رعایت نمیکنیم که لباسمان خاکیه!!؟در حالیکه وقتی به شهر می آییم بهترین و تمیزترین لباسمون رو میپوشیم ولی وقتی سوار نیسان میشیم و یک ساعت پشت نیسان توی جاده خاکی گویم تا تنگ سا میشینیم عین درختی که برف روش نشسته کل هیکل و لباسمان خاکی میشه تازه بعضی وقتا اگه هوا بارونی باشه و ماشین تو شل گیر کنه  مجبوریم هلش بدیم و شل مالی بشیم” . این حکایت همیشگی مردمانی است که سالهاست به هر دری زده اند تا چند کیلومتر جاده روستایشان اسفالت شود تا شاید این روزهای گل آلودشان تمام شود.این عزیزان درِ هر اداره و سازمانی را زده اندو به هر فردی که کاری از دستش برمی آید رو زده اندولی تا کنون هیچ اقدامی نشده است و شاهدیم که هرتابستان ردای خاک برتن رهگذران جاده اش می نشیند، و زمستان پای اهالی در گِل  و شل فرو می رود.
 بارها شاهد بوده ام قشون نامزدهای انتخابات مجلس چند روز قبل از رای گیری به بهانه خدمت و به قصد جمع اوری رای بیشتر به این دو روستا لشکرکشی کرده اند و از همین جاده خاکی آمده اند و قبل از اینکه ما از نیاز به آسفالت شدنش حرف بزنیم آنها دهان باز کرده و اندر مزایای آسفالت شدن این جاده به ما گفته اند و قول ها و وعده های دروغین داده اند که اگر به مجلس بروم حتما در اولویت پیگیری هایم خواهد بود ولی دوره شان که تمام میشود،نه از پیگیری و نه از اولویت پیگیری خبری به ما رسیده،البته بعد قبولی معمولا فراموش میکنند که چه امیدهایی در دل هموطنانشان زنده کرده اند.
 از همه اینها که بگذریم آسفالت شدن جاده گویم و چناربرگ کمک شایانی به جذب گردشگر در این دو روستا خواهد کرد این دوروستا مناطق دیدنی و بکر طبیعی از جمله غار ده مردان،غار چهل دختران،دخمه فرهاد،تنگ سدی،تنگ منقلاتون،کوه پرپیر و …..دارند که قطعا محل های  مناسبی برای جذب گردشگر هستند.
امروز و هر روزی که به گویم بروم از دردش می گویم، تا خاموش شود آن زبانهایی که وعده هایشان در پیچ و خم جاده گویم جا مانده است.
یعقوب حسنی راد

منبع: خبرنورآباد

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه