رفتن به بالا
  • چهارشنبه - 10 آبان 1396 - 22:10
  • کد خبر : ۷۵۲۳
  • مشاهده :  126 بازدید
  • چاپ خبر : بیمه روستائیان لازمه زندگی ارام برای عشایر / رادیو ممسنی + عنوان

بیمه روستائیان لازمه زندگی ارام برای عشایر / رادیو ممسنی + عنوان

رادیو ممسنی: مدیرعامل صندوق در استان فارس همچنین بیان کرد: خوشبختانه با مصوبه جدید مجلس ما توانستیم ظرف همین سال جاری فقط١۶٠٠نفر را در استان فارس بازنشسته و حقوقشان را برقرارنماییم. “خبر نورآباد“ – سرویس اجتماعی:دیدار مدیرعامل صندق بیمه ی اجتماعی روستاییان،کشاورزان،عشایرورانندگان فارس با اعضای هیات مدیره ی تعاونی عشایری بابامنیر،بزرگان و ریش سفیدان بخش […]

رادیو ممسنی:

مدیرعامل صندوق در استان فارس همچنین بیان کرد: خوشبختانه با مصوبه جدید مجلس ما توانستیم ظرف همین سال جاری فقط١۶٠٠نفر را در استان فارس بازنشسته و حقوقشان را برقرارنماییم.

“خبر نورآباد سرویس اجتماعی:دیدار مدیرعامل صندق بیمه ی اجتماعی روستاییان،کشاورزان،عشایرورانندگان فارس با اعضای هیات مدیره ی تعاونی عشایری بابامنیر،بزرگان و ریش سفیدان بخش ماهور ممسنی.

در این دیدار که باحضور مسئول مشارکتهای مردمی امور عشایرفارس،رییس اتحادیه ی تعاونی عشایری فارس و رییس امور عشایر ممسنی برگزار شد، کمالی از فرزندان شهرستان رستم ضمن قدردانی از حضور حاضران درخصوص ماموریت صندوق متبوعشان به ارایه ی سخنرانی پرداخت و گفت:درجامعه ی ما وبعداز پیروزی شکوهمند جمهوری اسلامی به نوعی یک خلاء در جامعه ی ما احساس میشد و آنهم جامعه ی روستایی وعشایری ما بودند که زیر چترحمایتی هیچ بیمه ای نبودند و متاسفانه جامعه ی روستایی و عشایری ما که موتور محرکه ی جامعه و یک پشتوانه ی سیاسی و امنیتی برای کشور عزیز مابودند و هستند ، داشتندبه دست فراموشی سپرده میشدند
اما خوشبختانه درسال ١٣٨۴و براساس اصل٢٩قانون اساسی صندوقی حمایتی برای تحت پوشش قرار دادن این افراد که متاسفانه درخط مقدم بلایا و حوادث هستند تاسیس و شروع به فعالیت کرد.

مدیرعامل صندوق بیمه ی روستاییان ،کشاورزان،عشایر و رانندگان افزودند: این صندوق با ایجاد تعهداتی مانند: پرداخت حقوق بازنشتگی ، مستمری ازکارافتادگی به حادثه دیدگان و مستمری فوتی به بازمانده های بیمه شده گان شروع به فعالیت کرده و در راه ایجاد بی نیازکردن جامعه ی هدف در زمان پیری واز کارافتادگی قدم بزرگی دراین مسیربرداشته است.

کمالی پرداخت دوسوم سهم بیمه شده توسط دولت را از مزایای مهم این صندوق نامیده وگفتند: هیچ صندوقی به اندازه ی این صندوق از حمایت مالی دولت برخوردار نیست و مهمترین دلیل برای اثبات توجه ویژه دولت به این صندوق پرداخت دوسوم هزینه ی بیمه است و شاید با توجه به هزینه ی بیمه اگردولت این کمک قابل توجه را نمیکرد شاید روستاییان و عشایر وکشاورزان عزیزقادربه پرداخت حق بیمه نبودند.
وی ادامه داد:اگر صندوق هم میخواست با این هزینه ناچیزاین عزیزان را بیمه کندیقیناً درطی چندسال صندوق ورشکسته میشد چراکه برای هیچ صندوقی مقدورنیست که برای مثال
۴٨٠هزارتومان برای یکسال بگیرد و درصورت فوت یا ازکارافتادگی بعدازیکسال افراد را بازنشسته و درازای همان ۴٨٠هزار تومان،۵٧٠هزارتومان به بیمه شده یا خانواده ی آنان حقوق ماهیانه پرداخت نماید.
اما خوشبختانه با عنایت ویژه ی دولت به این صندوق ،اکنون جامعه ی هدف خودکه همان قشرضعیف و همیشه درخطرجامعه است را تحت پوشش قرار داده و درموعدمقررآنان را بازنشسته کرده تا این مردم عزیز بتوانندیک زندگی شرافتمندانه داشته باشند.

مدیرعامل صندوق در استان فارس همچنین بیان کرد: خوشبختانه با مصوبه جدید مجلس ما توانستیم ظرف همین سال جاری فقط١۶٠٠نفر را در استان فارس بازنشسته و حقوقشان را برقرارنماییم.

این فرزند ممسنی و رستم درپایان سخنانش ضمن ابرازخوشنودی مجدد از حضور درمیان بزرگان تیره های ایل بزرگ قشقایی ممسنی از حضارخواست که درخصوص اطلاع رسانی به مردم عزیز تلاش مضاعفی بخرج داده تا مردم عزیز و قشر ضعیف جامعه از این نعمت بی بهره نمانند تا انشا الله در زمان پیری و نیاز بدون نیاز مالی به دیگران زندگی آبرومندامه و باعزتی داشته باشند.

درپایان جلسه افراد حاضردر جلسه سوالات خودرا از مدیرعامل صندوق در استان فارس پرسیده و یکی از حضار ضمن تشکراز دولت بخاطر ایجاد چنین موقعیت مناسبی برای عشایر و روستاییان وکشاورزان و دامداران و از کمالی بخاطرحضور در جلسه تشکر کرد و ابراز کرد که ای کاش وی زودتر در چنین جلساتی حضور پیدا میکرد تا مردم نسبت به وجود چنین نعمتی آگاهی پیدا میکردند.

منبع: خبرنورآباد

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه