رفتن به بالا
  • جمعه - 17 آذر 1396 - 22:48
  • کد خبر : ۷۸۸۷
  • مشاهده :  131 بازدید
  • چاپ خبر : زلزله کرمانشاه از نگاه شهروند نورابادی / رادیو ممسنی + عنوان

زلزله کرمانشاه از نگاه شهروند نورابادی / رادیو ممسنی + عنوان

رادیو ممسنی: تصاویر زیر از وضعیت کرمانشاه در تاریخ ۱۲ آذر ماه سال ۱۳۹۶ توسط خانم سوگل پرهیز از شهروندان نورابادی به ثبت رسیده است. “خبر نورآباد“ – چند رسانه ای:تصاویر زیر از وضعیت کرمانشاه در تاریخ ۱۲ آذر ماه سال ۱۳۹۶ توسط خانم سوگل پرهیز از شهروندان نورابادی به ثبت رسیده است. منبع: خبرنورآباد

رادیو ممسنی:

تصاویر زیر از وضعیت کرمانشاه در تاریخ ۱۲ آذر ماه سال ۱۳۹۶ توسط خانم سوگل پرهیز از شهروندان نورابادی به ثبت رسیده است.

“خبر نورآباد چند رسانه ای:تصاویر زیر از وضعیت کرمانشاه در تاریخ ۱۲ آذر ماه سال ۱۳۹۶ توسط خانم سوگل پرهیز از شهروندان نورابادی به ثبت رسیده است.
زلزله کرمانشاه از نگاه شهروند نورابادی
زلزله کرمانشاه از نگاه شهروند نورابادی
زلزله کرمانشاه از نگاه شهروند نورابادی
زلزله کرمانشاه از نگاه شهروند نورابادی
زلزله کرمانشاه از نگاه شهروند نورابادی
زلزله کرمانشاه از نگاه شهروند نورابادی
زلزله کرمانشاه از نگاه شهروند نورابادی
زلزله کرمانشاه از نگاه شهروند نورابادی
زلزله کرمانشاه از نگاه شهروند نورابادی
زلزله کرمانشاه از نگاه شهروند نورابادی
زلزله کرمانشاه از نگاه شهروند نورابادی
زلزله کرمانشاه از نگاه شهروند نورابادی
زلزله کرمانشاه از نگاه شهروند نورابادی
زلزله کرمانشاه از نگاه شهروند نورابادی
زلزله کرمانشاه از نگاه شهروند نورابادی
زلزله کرمانشاه از نگاه شهروند نورابادی
زلزله کرمانشاه از نگاه شهروند نورابادی
زلزله کرمانشاه از نگاه شهروند نورابادی

منبع: خبرنورآباد

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه