رفتن به بالا

افتتاح بخش icu برای سومین بار بود / رادیو ممسنی + عنوان

رادیو ممسنی: حال در سال ۱۳۹۷ نیز این بخش برای سومین مرتبه بعنوان یک طرح جامع افتتاح شده است و اکثر معترضان نسبت به کلمه افتتاح اعتراض داشته که حق طبیعی آنها میباشد، لذا بهتر بود از عنوان تجهیز و تکمیل این بخش گفته میشد نه افتتاح آن، چرا که در این صورت باید بگوییم افتتاح سه باره icu ممسنی. "خبر نورآباد" – سرویس اجتماعی:پس از انتشار خبر افتتاح بخش icu  بیمارستان ممسنی شاهد واکنش های عمومی به گزارش مربوطه از سوی روابط عمومی این بیمارستان بودیم.بسیاری از ...


پیشخوان

یادداشت های امروز


پیشخوان روزنامه

پیشخوان روزنامه